Werkwijze

Aanmelding
Een psycholoog contacteren met een vraag naar verandering of verlichting kan op allerlei momenten in je leven en om allerlei verschillende redenen. Vaak wordt de stap gezet als je een lijden ervaart dat jouw functioneren beïnvloedt en waar je zelf of met behulp van jouw directe omgeving niet meer uit geraakt. Klachten waarvoor men hulp zoekt kunnen verband houden met angst en depressie, gevoelens van twijfel, schuld, schaamte, kwaadheid, minderwaardigheid of stemmingsschommelingen, problemen op vlak van slaap, dromen, burn-out, identiteit, seksualiteit, verlieservaringen, traumatische gebeurtenissen, psychosomatiek, het vast zitten in herhalende patronen in contact met anderen, een algemeen vaag gevoel van niet goed in je vel te zitten, …

Kennismaking
We zullen in een eerste gesprek of aantal gesprekken proberen zicht te krijgen op de aard van je moeilijk-heden, in te schatten wat je wilt bereiken in de sessies, wat jouw verwachtingen zijn en welke therapievorm jou daarbij wellicht het best zal kunnen helpen. Ik vraag je hierbij ook om bij jezelf na te gaan of jij je op je gemak en gehoord voelt bij mij. Dit is erg belangrijk. De basis van ons werk start met vertrouwen.

Manier van werken
Ik werk in de eerste plaats vanuit een psychoanalytisch of psychodynamisch therapeutisch kader. Ik zal jouw (inter)persoonlijke belevingswereld centraal stellen en vraag je alles wat spontaan in je opkomt uit te spreken, zonder rekening te houden met logica of verwachtingen over wat al dan niet gezegd mag worden. Het kan dus gaan over gedachten, gevoelens, herinneringen, fantasieën, dromen, zaken van vroeger en het hier en nu, … Ik vind het belangrijk jou een veilige ruimte te bieden, waar jij je verhaal kwijt kunt, en luister zonder je te veroordelen. Door bij jouw verhaal stil te staan kunnen we zoeken naar manieren die voor jou werken, om weer verder te gaan. Het vraagt moed, tijd en doorzettingsvermogen om pijnlijke zaken onder ogen te zien, om keuzes opnieuw te ondervragen. Dat wilt zeggen dat ik je geen pasklare antwoorden of oplossingen aanreik, maar naast je sta in een zoektocht naar verandering en je aanmoedig tot zelfreflectie. Een zekere nieuwsgierigheid naar het eigen psychisch functioneren en hoe dit in verband staat met de voorgeschiedenis, is dan ook wenselijk. Vanuit een doorleefd inzicht kun je meer zaken van jezelf begrijpen en verwoorden, wat tot andere keuzes en een sterker gevoel van vrijheid en verandering kan leiden.

We kunnen ervoor kiezen een iets directer therapeutisch kader te hanteren. Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie. De nadruk ligt op het herkennen en veranderen van (gedrags)-patronen, welke hun oorsprong vinden in de vroege jeugd. Het gevoelsleven en emotionele behoeften staan centraal, evenals de wijze waarop er in het hier en nu met die behoeften omgegaan wordt.

Ook pas ik EMDR toe als behandelmethode. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze erkende en wetenschappelijk onderzochte behandelmethode werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van mensen met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) en andere traumagerelateerde (angst)klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een onverwerkte gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele of lichamelijke reactie oproept. Meer informatie over deze behandelvorm vind je op www.emdr-belgium.be.