Begeleiding

Aanmelding
Een psycholoog contacteren met een vraag naar verandering of verlichting kan op allerlei momenten in je leven en om allerlei verschillende redenen. Denk aan gevoelens van twijfel, angst, verdriet, schuld of schaamte, problemen op vlak van assertiviteit, slaap, dromen, piekeren, burn-out, vragen over identiteit, verlieservaringen, traumatische gebeurtenissen, herhalende patronen in relaties of contact met anderen, een algemeen gevoel van niet goed in je vel te zitten… Je loopt ergens in vast en geraakt er zelf of met behulp van je omgeving niet meer uit.

Kennismaking
We zullen in een eerste gesprek of aantal gesprekken stil staan bij wat jou tot bij mij gebracht heeft, jouw ruimere context (hier en nu en verleden) en de verwachtingen die je hebt van een begeleiding of psychotherapie. Ik vertrek altijd vanuit jouw vraag, maar ook als je die zelf niet duidelijk kunt formuleren ben je welkom. Het kan zijn dat deze verschuift gedurende de gesprekken. We beslissen of we een samenwerking aangaan of niet en maken een aantal afspraken. Indien aangewezen of gewenst, heb ik voldoende kennis van het hulpverleningsnetwerk in en rondom Gent om jou gericht door te verwijzen.

Begeleiding
Zowel kortdurende begeleidingen als langdurige psychotherapie, voor ernstige problematieken of mensen die zichzelf op een dieper (onbewust) niveau beter willen leren kennen, zijn mogelijk. De aanpak is in de eerste plaats exploratief. Ik zal uitgaan van wat jij wilt bespreken in de sessie en vraag je alles te zeggen wat in je opkomt uit te spreken. Ik vind het belangrijk jou een veilige ruimte te bieden waar jij je verhaal kwijt kunt. Door bij jouw levensverhaal stil te staan kunnen we samen zoeken naar manieren die voor jou werken, om weer verder te gaan. Dat wilt zeggen dat ik je geen pasklare antwoorden of oplossingen aanreik, maar naast je sta in een zoektocht naar verandering en je aanmoedig tot zelfreflectie. We streven op die manier naar meer inzicht in en contact met jezelf.

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie. De nadruk ligt op het herkennen en veranderen van (gedrags)-patronen, welke hun oorsprong vinden in de vroege jeugd. Het gevoelsleven en emotionele behoeften staan centraal, evenals de wijze waarop er in het hier en nu met die behoeften omgegaan wordt.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze erkende en wetenschappelijk onderzochte behandelmethode werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van mensen met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) en andere traumagerelateerde (angst)klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een onverwerkte gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele of lichamelijke reactie oproept. Meer informatie over deze behandelvorm vind je op www.emdr-belgium.be.