Werkwijze

Voor wie
Een psycholoog contacteren met een vraag naar verandering of verlichting kan op allerlei momenten in je leven en om allerlei verschillende redenen.

Klachten of vragen waarvoor hulp wordt gezocht zijn zeer divers. Ze kunnen verband houden met angst en/of depressie, gevoelens van twijfel, schuld, schaamte, kwaadheid, minderwaardigheid, dwanggedachten, stemmingsschommelingen, paniekaanvallen, problemen op vlak van slaap, nachtmerries, burn-out of problemen op het werk, vragen met betrekking tot identiteit, seksualiteit, verlieservaringen, trauma, lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak, het vast zitten in herhalende patronen in contact met anderen, een algemeen vaag gevoel van onbehagen, afhankelijkheid van middelen, spanningen, …

Manier van werken
We zullen in één of een aantal verkennende gesprekken proberen zicht te krijgen op de aard van je moeilijkheden, in te schatten wat je wilt bereiken in de sessies en wat jouw verwachtingen zijn hieromtrent. Je kunt zo ook reeds vertrouwd geraken met de manier van werken. Ik vraag je om bij jezelf na te gaan of jij je gehoord en op je gemak voelt bij mij, om een aantal zaken in therapie verder uit te diepen.

Ik werk vanuit een psychoanalytisch therapeutisch kader. Ik zal jouw (inter)persoonlijke belevingswereld centraal stellen en vraag je alles wat spontaan in je opkomt uit te spreken, zonder rekening te houden met logica of verwachtingen over wat al dan niet gezegd mag worden. Het kan dus gaan over gedachten, gevoelens, herinneringen, fantasieën, dromen, zaken van vroeger, het hier en nu, de therapie, … We proberen zo zicht te krijgen op wat er bij jou onbewust en onderliggend leeft.

Er bestaat geen standaard behandeling en er zijn ook geen pasklare antwoorden of oplossingen voor het lijden dat men ervaart. Ik bied in de eerste plaats een ruimte om in alle vertrouwen vrij te kunnen spreken. Er wordt geluisterd zonder oordeel en/of verwachtingen. Door bij jouw verhaal en de vragen dat het oproept stil te staan kunnen we zoeken naar manieren die voor jou werken, om weer verder te gaan, om weer in beweging te komen. Een zekere nieuwsgierigheid naar het eigen psychisch functioneren en hoe dit in verband staat met de voorgeschiedenis, is dan ook wenselijk. Vanuit een doorleefd inzicht kun je meer zaken van jezelf begrijpen en verwoorden, wat tot andere keuzes en een sterker gevoel van vrijheid kan leiden.

Wanneer aangewezen en altijd naargelang het therapeutisch proces, werk ik met een meer schematherapeutische insteek (imaginatie of meerstoelentechnieken) of EMDR (zie https://emdr-belgium.be). Ook kunnen andere, creatieve expressievormen ruimte krijgen in de sessies.