Werkwijze

Aanmelding
Een psycholoog contacteren met een vraag naar verandering of verlichting kan op allerlei momenten in je leven en om allerlei verschillende redenen. Vaak wordt de stap gezet als je een lijden ervaart dat jouw functioneren beïnvloedt en waar je zelf of met behulp van jouw directe omgeving niet meer uit geraakt.

Klachten waarvoor hulp wordt gezocht zijn zeer divers. Ze kunnen verband houden met angst en/of depressie, gevoelens van twijfel, schuld, schaamte, kwaadheid, minderwaardigheid, dwanggedachten, stemmingsschommelingen, paniekaanvallen, problemen op vlak van slaap, nachtmerries, burn-out of problemen op het werk, vragen met betrekking tot identiteit, seksualiteit, verlieservaringen, trauma, psychosomatiek, het vast zitten in herhalende patronen in contact met anderen, een algemeen vaag gevoel van onbehagen, afhankelijkheid van middelen, spanningen, …

Kennismaking
We zullen in een eerste gesprek of aantal verkennende gesprekken proberen zicht te krijgen op de aard van je moeilijkheden, in te schatten wat je wilt bereiken in de sessies, wat jouw verwachtingen zijn hieromtrent en welke therapievorm jou daarbij wellicht het best zal kunnen helpen. Ik vraag je ook om bij jezelf na te gaan of jij je gehoord en op je gemak voelt bij mij.

Manier van werken
Ik werk vanuit een psychoanalytisch of psychodynamisch therapeutisch kader. Ik zal jouw (inter)persoonlijke belevingswereld centraal stellen en vraag je alles wat spontaan in je opkomt uit te spreken, zonder rekening te houden met logica of verwachtingen over wat al dan niet gezegd mag worden. Het kan dus gaan over gedachten, gevoelens, herinneringen, fantasieën, dromen, zaken van vroeger, het hier en nu, maar ook over de therapie en de therapeut …

Er bestaat geen standaard behandeling en er zijn ook geen pasklare antwoorden of oplossingen voor het lijden dat men ervaart. Ik bied in de eerste plaats een ruimte om in alle vertrouwen vrij te kunnen spreken. Door bij jouw verhaal en de vragen dat het oproept stil te staan kunnen we zoeken naar manieren die voor jou werken, om weer verder te gaan, om weer in beweging te komen. Een zekere nieuwsgierigheid naar het eigen psychisch functioneren en hoe dit in verband staat met de voorgeschiedenis, is dan ook wenselijk. Vanuit een doorleefd inzicht kun je meer zaken van jezelf begrijpen en verwoorden, wat tot andere keuzes en een sterker gevoel van vrijheid kan leiden.

Soms werk ik met een meer schematherapeutische insteek. Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie. De nadruk ligt op het herkennen en veranderen van patronen, welke hun oorsprong vinden in de vroege jeugd. Het gevoelsleven en emotionele behoeften staan centraal, evenals de wijze waarop er in het hier en nu met die behoeften omgegaan wordt.

Ook pas ik EMDR toe als behandelmethode, wat oorspronkelijk ontwikkeld werd voor de behandeling van mensen met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) en andere traumagerelateerde (angst)klachten. Meer informatie vind je op www.emdr-belgium.be.