Werkwijze

Voor wie?
Mensen zetten om allerlei verschillende redenen en op zeer uiteenlopende momenten in hun leven de stap naar een psycholoog of psychotherapeut, vaak met een vraag naar verandering of verlichting van een bepaald lijden.

Uitingen van psychische symptomen zijn heel divers. Er kunnen heel concrete klachten zijn, maar het kan ook dat men een algemeen of vaag gevoel van onbehagen ervaart. Denk aan angsten (bijvoorbeeld een fobie), depressie, dwanggedachten, stemmingsschommelingen, paniekaanvallen, problemen op vlak van slaap, nachtmerries, lichamelijke klachten, problemen in de werkcontext, verlieservaringen, trauma, het vast zitten in herhalende patronen in contact met anderen, afhankelijkheid van middelen, spanningen, in de knoop zitten met identiteit en/of seksualiteit, …

Manier van werken
Er bestaat geen standaard behandeling en er zijn ook geen pasklare antwoorden of oplossingen voor het lijden dat men ervaart. Elk traject is uniek, waarbij het spreken binnen een vertrouwelijk kader centraal staat.

We zullen in één of een aantal verkennende gesprekken proberen jouw vraag en klachten in kaart te brengen. Er wordt nagegaan in welke context deze geplaatst kunnen worden en welke plaats ze innemen in jouw leven. Ook de verwachtingen ten aanzien van het behandeltraject worden besproken. Je kunt in de eerste gesprekken reeds vertrouwd geraken met de manier van werken.

Ik zal jouw (inter)persoonlijke belevingswereld centraal stellen en vraag je alles wat spontaan in je opkomt uit te spreken, zonder rekening te houden met logica of verwachtingen over wat al dan niet gezegd mag worden. Het kan gaan over het hier en nu, de levensgeschiedenis, dromen, fantasieën, …

Er wordt geluisterd zonder oordeel en/of verwachtingen. Door bij jouw verhaal en de vragen dat het oproept stil te staan kunnen nieuwe perspectieven op de klacht of het symptoom iets in beweging zetten, om weer verder te gaan. Dit proces gaat uit van een complexiteit en is gericht op inzicht verkrijgen in onbewuste drijfveren. Vanuit een doorleefd inzicht kun je meer zaken van jezelf begrijpen en verwoorden, wat tot andere keuzes en een sterker gevoel van vrijheid kan leiden (bijvoorbeeld op vlak van liefde, relaties, werk, ..).

Wanneer aangewezen en altijd naargelang het therapeutisch proces, werk ik met een meer schematherapeutische insteek (bijvoorbeeld met imaginatie of meerstoelentechnieken) of EMDR (zie https://emdr-belgium.be). Ook kunnen andere, creatieve expressievormen ruimte krijgen in de sessies.